Kromě pomoci vambereckému průmyslu byl Kája Vamberman aktivní i při zakládání různých spolků, pěstujících kulturu nebo sport, a aktivně se zapojoval do jejich činnosti.

Dne 29. 6. 2018 jsme se vydali na pomoc do skanzenu Villa Nova v Uhřínově, který byl na jaře poničen vichřicí. Strávili jsme velmi příjemný den v přírodě s B. Dragounem, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí a snad trochu i pomohli. I naše děti byly nadšené.

V neděli 10. 6. 2018 se uskuteční procházka po stopách Antoníčkovských poutí ve Vamberku. Sraz bude ve 14,00 hod. u kostela sv. Prokopa. Půjdeme na nám. dr. Lutzowa, kolem vodojemu nahoru po cestě k Vyhlídce, na druhé odbočce uhneme do lesa a kolem sv. Antoníčka dojdeme na chatu, kde procházku zakončíme. Bude to spíše pracovní schůzka při které...

V polovině příštího roku uplyne padesát let od úmrtí Josefa Teleckého, nezapomenutelného správce chaty Na Vyhlídce, malíře a kronikáře. Spolek přátel historie Vamberka chce památku pana Teleckého v příštím roce důstojně připomenout. Jedinečným zdrojem informací o této osobnosti je jeho syn Ing. Josef Telecký, který ve svých 93 letech žije v Novém...