Putování sochy sv. Jana Nepomuckého

24.04.2017

Byli jsme jako spolek upozorněni našim příznivcem, panem Oldřichem Pospíšilem na sochu sv. Jana Nepomuckého v Krchlebech, u které je na informační tabuli napsáno, že do Krchleb byla přenesena z Vamberka. Sám pátral po jejím původu a zmínka v knize Kratochvilné historie měst a míst zemí koruny České [1] jej přivedla na stopu, že by se mohlo jednat o sochu z původního dřevěného mostu ve Vamberku. V knize je k tomu uvedena následující pověst, kterou si dovolím ocitovat: "Ač bezpochyby dosti nerad, musil ve Vamberku sv. Jan Nepomucký zaplatiti nocleh. Dokud stál na dřevěném mostě nad Zdobnicí, měl pokoj a díval se v bázni boží spokojeně na poutníky mimochodící. Když pak jali se tam místo dřevěného stavěti most kamenný, ubytovali vamberečtí sv. Jana prozatím ve vedlejším hostinci. Ale na nový most postaveny pak sochy nové, a starý sv. Jan zůstal na holičkách. I byl prodán jednomu rolníku, jemuž ferina hostinský dříve ho nevydal, dokud městská rada zaň nezaplatila nocleh, což dělalo více, nežli zač ta socha stála". Stejná pověst vyšla již v roce 1879 v Humoristických listech vamberáka J. R. Vilímka. [2]

S námětem jsme se rozhodli dále pracovat a pokračovali v započatém pátrání. Začali jsme prohlídkou veduty města z roku 1810 a listováním v Pamětní farní knize [3], která obsahuje soupis sakrálních památek k roku 1840. A našli jsme záznam o soše sv. Jana Nepomuckého z roku 1699, umístěné na starém dřevěném městském mostě (kamenný most byl vystavěn v letech 1863 - 64). Konec 17. století patřilo vamberecké panství Zárubům z Hustiřan a mezi další významné památky z té doby patří kostel sv. Barbory a morový sloup na náměstí. Podle dostupné literatury byl autorem sochy nejspíše sochař Jan Ferdinand Rupotz (G. F. R.), autor obdobné sochy v Kostelci n. O. z roku 1693. [4]

Starosta obce Krchleby pan Josef Myšák nám laskavě poskytl údaj zapsaný v pamětní knize obce, kde se uvádí, že socha sv. Jana Nepomuckého byla do Krchleb přemístěna z Vamberka v roce 1868. Dále se uvádí, že socha i s nově zřízeným podstavcem přišla na 52 zlatých a 20 krejcarů. [5]

Zjistili jsme i zajímavé informace o sv. Janovi Nepomuckém samém. Ten byl svatořečen až v roce 1729 a do té doby, a zejména v 17. století nebyl zrovna oblíbený. "Lidé mu v té době vymýšleli nejrůznější nadávky, z nichž "mamlas" byl ještě nejmírnější". [6] Ale postupně se kraj pod Orlickými horami plnil sochami a obrazy s jeho podobiznou a stal se oblíbeným světcem.

V současnosti se socha nachází na kamenném čtyřbokém podstavci. Světec má v rukou krucifix a okolo hlavy pět hvězd. Na podstavci vpředu je erb Zárubů z Hustiřan, vročení A. D. 1699. Nad erbem je nápis I.A.HR.Z. P.ZH (Jan Adam hrabě Záruba pán z Hustiřan) a letopočty oprav 1844 (ještě ve Vamberku) a 1868 (zřejmě v souvislosti s umístění no novém podstavci v Krchlebech). Při poslední opravě prošla socha v roce 2004 rukama akademického sochaře a restaurátora Jana Vícha. Socha je kulturní památkou, evidovanou Památkovým ústavem. V zachovalém stavu jsme ji našli i při naši návštěvě letos na jaře.

Jako zajímavost jsme putování sv. Jana Nepomuckého, včetně pověsti měli možnost prezentovat s kolegou Bergrem při natáčení pořadu Toulavá kamera počátkem dubna 2017, kdy jsme se snažili povyprávět něco málo o vambereckých památkách.

Rozhodně stojí za to sochu osobně navštívit. Krchleby nejsou daleko (cca 9 km) a přes obec vedou značené cyklistické trasy. Socha se nachází na návsi a nelze jí minout (GPS N 50°5.27612', E 16°14.98670').


Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka


[1] Kratochvilné historie měst a míst zemí koruny České, Primus Sobotka, Volvox Globator, 1994

[2] www.kramerius.nkp.cz - Humoristické listy z 10. 5. 1879, strana 146

[3] Pamětní farní kniha je uložena na místní faře

[4] Orlice - zpravodaj města Kostelec nad Orlicí, 2/2016, strana 27

[5] Emailová korespondence se starostou Krchleb ze dne 4. 3. 2017 se nachází v archívu autora

[6] www.moh.cz/pdf/ohp/101.pdf - Barok pod Orlickými horami