Procházka 2018

15.04.2018

V neděli 10. 6. 2018 se uskuteční procházka po stopách Antoníčkovských poutí ve Vamberku. Sraz bude ve 14,00 hod. u kostela sv. Prokopa. Půjdeme na nám. dr. Lutzowa, kolem vodojemu nahoru po cestě k Vyhlídce, na druhé odbočce uhneme do lesa a kolem sv. Antoníčka dojdeme na chatu, kde procházku zakončíme. Bude to spíše pracovní schůzka při které budeme vymýšlet a připravovat průběh Antoníčkovské pouti 2019, při které uctíme 50. výročí úmrtí chataře Josefa Teleckého.