Historický večer v knihovně - Střípky z vamberecké historie

06.04.2017

Historický večer se Spolkem přátel historie Vamberka v Městské knihovně ve Vamberku při příležitosti 160. let od jejího založení.