Kája Vamberman  

Slavný vamberecký rodák a bratranec

ještě slavnějšího Járy Cimrmana

Kromě pomoci vambereckému průmyslu byl Kája Vamberman aktivní i při zakládání různých spolků, pěstujících kulturu nebo sport, a aktivně se zapojoval do jejich činnosti.

O vlasteneckých činech Káji Vambermana se doslechl i tehdejší majitel vamberského panství František hrabě Lützow. S Kájou navázal v roce 1886 styk, který časem přerostl v osobní přátelství.
Šestého února 1898 odstoupil hrabě z funkce poslance říšského sněmu ve Vídni. Důvodem byly rozpory s konzervativní šlechtou, časová náročnost (trávil část roku v...

Kája však nezapomínal ani na vamberecké rodáky, kteří se vydali do světa. Tak například už v roce 1884, tedy v patnácti letech, při svém pražském pobytu, poradil Josefu Richardu Vilímkovi staršímu, aby si k nakladatelství pořídil i vlastní knihtiskárnu. J. R. Vilímek na jeho radu dal a zakoupil v Praze dva domy ve Spálené a Opatovické ulici. První...

Kája Vamberman se, dle našich dalších zjištění, podílel i na vzestupu zdejšího masného průmyslu. Již jako mladý (7 let) doporučil tehdy začínajícímu řezníkovi Jindřichovi Kubiasovi použití psího potahu na rozvoz svého zboží po okolí. A zapůjčil mu k tomu účelu dvě své čubičky z pravé pouliční směsi. Pravda, během cesty musel mladý Jindřich obětovat...

Nyní, kdy je Kája Vamberman zpět ve Vamberku, se zaměříme na jeho pomoc zdejšímu rodícímu se průmyslu v jeho počátečním období.
První zjištěný počin byl z ševcovského oboru. V našem městě žil švec a obuvník Čižinský. Kája ho dlouho pozoroval při práci na nové obuvi, ale i při přištipkáření (opravy obuvi) a doporučil ho svému bratranci Járovi, který...

Malý Kája bydlel s matkou v pronájmu v některé z místních chalup. Kde přesně a u koho se nám však dosud nepodařilo s jistotou určit. V rodném městě absolvoval v letech 1875 - 80 obecnou školu. Učilo se tehdy v prostorách radnice, jeho třídním učitelem byl z Rovně zaskakující Josef Smrtka. Zajímavé je, ž s Járou Cimrmanem měl Kája kromě...

© 2018 Spolek přátel historie Vamberka
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!